Процедури

Процедура № 1669 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 15.12.2017
Втора дата
Начална цена 598,672.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № 1801 - 1; 1804 - 1; 1804 - 2; 1805 - 1; 1805 - 2; 1808 - 1; 1809 - 1; 1809 – 2; 1816 – 1; 1816 – 2; 1817 – 1; 1817 – 2;
Дървесен вид дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
Едра 0 куб.м.
Средна 115 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8228 куб.м.
За огрев 1361 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 9721 куб.м.