Процедури

Процедура № 197 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 24.08.2016
Втора дата 31.08.2016
Начална цена 45,214.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обект 166131 и 166132

Данни за дървесината

Обект/и № 166131 и 166132
Дървесен вид ак, бб, здб
Едра 3 куб.м.
Средна 481 куб.м.
Дребна 162 куб.м.
Технологична 19.9 куб.м.
За огрев 534 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1200 куб.м.