Процедури

Процедура № 2934 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 24.04.2019
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Хасково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.