Процедури

Процедура № 3122 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 28.05.2019
Втора дата
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет “Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.