Процедури

Процедура № 3209 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 115,994.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 04.07.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1945
Дървесен вид бк,гбр
Едра 738 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
Технологична 308 куб.м.
За огрев 718 куб.м.
ОЗМ 107.95 куб.м.
Всичко 1923 куб.м.