Процедури

Процедура № 3277 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.07.2019
Втора дата
Начална цена 22,412.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1947 на 26.07.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1947
Дървесен вид см,бк,гбр,дгл,
Едра 304 куб.м.
Средна 244 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 184 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 769 куб.м.