Процедури

Процедура № 3297 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 02.08.2019
Втора дата
Начална цена 89,856.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1948 и Обект № 1949 на 02.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1948, 1949
Дървесен вид чб,бб;
Едра 606 куб.м.
Средна 353 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 428 куб.м.
За огрев 453 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1841 куб.м.