Процедури

Процедура № 3317 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.08.2019
Втора дата
Начална цена 71,632.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1950, №1951 и Обект № 1955 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1950,1951,1955
Дървесен вид чб,бб,см
Едра 358 куб.м.
Средна 253 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 395 куб.м.
За огрев 606 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1618 куб.м.