Процедури

Процедура № 3400 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.09.2019
Втора дата
Начална цена 101,016.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти №1957, №1958, №1960 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1957,1958,1960
Дървесен вид здб,гбр,бк,цр,бл,лп
Едра 97 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 1799 куб.м.
ОЗМ 157 куб.м.
Всичко 2296 куб.м.