Процедури

Процедура № 347 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 25.10.2016
Втора дата 28.10.2016
Начална цена 39,401.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № №166135 и 166136

Данни за дървесината

Обект/и № 166135 и 166136
Дървесен вид кгбр, кдб, здб, ак ор, пбрс
Едра 4 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна 49 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 639 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 841 куб.м.