Процедури

Процедура № 3570 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 18,952.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии държавна собственост

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид цр, гбр, игор, кгбр
Едра 15 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 300 куб.м.
За огрев 298 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 813 куб.м.