Процедури

Процедура № 3571 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 56,266.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2007-1
Дървесен вид изгор, избк, бл, цр, кгбр
Едра 15 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 300 куб.м.
За огрев 298 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 813 куб.м.