Процедури

Процедура № 3659 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 06.12.2019
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.