Процедура № 383 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 09.11.2016 16.11.2016 39,294.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект 1610

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1610 дб,цр,пяс,мжд,кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1516 куб.м. 667 куб.м. 0 куб.м. 2183 куб.м.