Процедури

Процедура № 3928 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 24.02.2020
Втора дата
Начална цена 253,828.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 24.02.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008-1, 2009-1
Дървесен вид см,бк,бб,
Едра 1091 куб.м.
Средна 900 куб.м.
Дребна 112 куб.м.
Технологична 142 куб.м.
За огрев 1286 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 3532 куб.м.