Процедури

Процедура № 3941 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Начална цена 131,015.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2015, № 2016, № 2017 и № 2018 на 27.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № № 2015, № 2016, № 2017 и № 2018
Дървесен вид бб, чб, см, бк, ела;
Едра 1893 куб.м.
Средна 1468 куб.м.
Дребна 173 куб.м.
Технологична 149 куб.м.
За огрев 1356 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5039 куб.м.