Процедури

Процедура № 3943 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 28.02.2020
Втора дата
Начална цена 129,975.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1
Дървесен вид чб
Едра 1027 куб.м.
Средна 860 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2003 куб.м.