Процедури

Процедура № 3977 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.03.2020
Втора дата
Начална цена 15,024.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2002 на 09.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бк
Едра 315 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 21 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 576 куб.м.