Процедури

Процедура № 3978 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.03.2020
Втора дата
Начална цена 233,319.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 20015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1 на 09.03.2020 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1
Дървесен вид бб, чб, гбр, здб, бк,
Едра 776 куб.м.
Средна 614 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 634 куб.м.
За огрев 663 куб.м.
ОЗМ 113 куб.м.
Всичко 2810 куб.м.