Процедури

Процедура № 4030 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4030 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 23,245.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.