Процедури

Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора

Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора от 02.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 16,452.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества на територията на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-2-А
Дървесен вид чб, бб, здгл
Едра 111.74 куб.м.
Средна 100.18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 211.92 куб.м.