Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора от 02.04.2020 е прекратена!
ДГС Нова Загора 02.04.2020 16,452.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества на територията на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001-2-А чб, бб, здгл 111.74 куб.м. 100.18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 211.92 куб.м.