Процедури

Процедура № 4108 на ДГС Сливен

Процедура № 4108 на ДГС Сливен от 21.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 21.04.2020
Втора дата 22.04.2020
Начална цена 40,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано и ръчно почистване на поляни на територията на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.