Процедури

Процедура № 4166 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 29.04.2020
Втора дата
Начална цена 206,647.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2012, 2016, 2020, 2024, 2025
Дървесен вид чб, бл, изгр, цр, кгбр
Едра 155 куб.м.
Средна 2079 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6594 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 8849 куб.м.