Процедури

Процедура № 4176 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 28.05.2020
Втора дата
Начална цена 14,720.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради в Държавния горски фонд на ТП „ДГС Звездец“ срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.