Процедури

Процедура № 4219 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.