Процедури

Процедура № 4329 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 30.06.2020
Втора дата
Начална цена 10,228.37 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.