Процедури

Процедура № 4356 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 12.06.2020
Втора дата
Начална цена 32,836.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 1917-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет №1917-3
Дървесен вид дб,цр,гбр
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 235 куб.м.
За огрев 219 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 462 куб.м.