Процедури

Процедура № 4462 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 06.07.2020
Втора дата
Начална цена 33,545.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 2027 - 1
Дървесен вид тп
Едра 116 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 403 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 586 куб.м.