Процедури

Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж от 13.07.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.07.2020
Втора дата
Начална цена 723.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ОМН без материален добив – извеждане на осветление

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.