Процедури

Процедура № 4602 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 21.08.2020
Втора дата
Начална цена 20,094.74 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2010

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид бб, чб, гбр, здб, цр
Едра 407 куб.м.
Средна 93 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 159 куб.м.
За огрев 106 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 765 куб.м.