Процедури

Процедура № 4648 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 30.09.2020
Втора дата
Начална цена 21,105.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бл, цр
Едра 17 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 612 куб.м.
За огрев 328 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 957 куб.м.