Процедури

Процедура № 4652 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 23.09.2020
Втора дата
Начална цена 10,424.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2034

Данни за дървесината

Обект/и № 2034
Дървесен вид тп
Едра 147 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 23 куб.м.
За огрев 59.4 куб.м.
ОЗМ 6.6 куб.м.
Всичко 236 куб.м.