Процедури

Процедура № 4654 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 24.09.2020
Втора дата
Начална цена 37,762.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2013-1 и №2018-3
Дървесен вид бук,гбр
Едра 155 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 152 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 510 куб.м.