Процедура № 4732 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 12.10.2020 9,085.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2005 чдб, чб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.