Процедури

Процедура № 4732 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 12.10.2020
Втора дата
Начална цена 9,085.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид чдб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 316 куб.м.
За огрев 79 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 395 куб.м.