Процедури

Процедура № 4851 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 65,187.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2107, 2108
Дървесен вид чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
Едра 32 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 337 куб.м.
За огрев 2351 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2769 куб.м.