Процедури

Процедура № 4927 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 17.12.2020
Втора дата
Начална цена 55,292.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обекти 2101 и 2105

Данни за дървесината

Обект/и № 2101 и 2105
Дървесен вид дб,цр
Едра 4 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1404 куб.м.
За огрев 1107 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2513 куб.м.