Процедура № 4929 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 22.12.2020 217,906.25 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101, 2102, 2103, 2104, 2105 бб, чб, см, бк, гбр, здб, бл, цр, чдб, чрш, яв, яс, трп, лп, брз 1237 куб.м. 335 куб.м. 58 куб.м. 3805 куб.м. 2480 куб.м. 445 куб.м. 8360 куб.м.