Процедура № 511 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 02.12.2016 08.12.2016 147,006.11 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обекти 1701, 1702, 1703, 1704 и 1705

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1701, 1702, 1703, 1704 и 1705 дб,цр,срлп,кгбр,чб,мжд 97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4649 куб.м. 3101 куб.м. 120 куб.м. 7967 куб.м.