Процедури

Процедура № 5257 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.03.2021
Втора дата
Начална цена 29,926.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12106, подотдели 1195 "а", 1195 "б", 1195 "в".

Данни за дървесината

Обект/и № 12106
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 534 куб.м.
За огрев 802 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1336 куб.м.