Процедури

Процедура № 5301 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 07.05.2021
Втора дата
Начална цена 54,406.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2113-2,№2119-1,№2120-1 и №2121-2
Дървесен вид бб,чб,бук,бл
Едра 2 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 429 куб.м.
За огрев 490.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 938.5 куб.м.