Процедури

Процедура № 5318 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.05.2021
Втора дата
Начална цена 15,173.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2126 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2126
Дървесен вид здб, гбр, цр, бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 75 куб.м.
За огрев 214 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 306 куб.м.