Процедури

Процедура № 5320 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 12.05.2021
Втора дата
Начална цена 200,931.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2121-1,№2113-1 и №2112-1
Дървесен вид бб,чб,бук,здб,бл
Едра 346 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1100 куб.м.
За огрев 1100 куб.м.
ОЗМ 308 куб.м.
Всичко 2964 куб.м.