Процедура № 5348 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 03.06.2021 248,524.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1; бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб; 18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3569 куб.м. 0 куб.м. 3602 куб.м.