Процедура № 5383 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 15.06.2021 12,285.09 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет "Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка и залесяване"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-21-202 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.