Процедури

Процедура № 5384 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 15.06.2021
Втора дата
Начална цена 1,265.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет "Отглеждане на млади насаждения без материален добив"

Данни за дървесината

Обект/и № 12-21-203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.