Процедури

Процедура № 5400 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 29.06.2021
Втора дата
Начална цена 35,480.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2130

Данни за дървесината

Обект/и № 2130
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 5 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6 куб.м.
За огрев 854 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 865 куб.м.