Процедури

Процедура № 5441 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.07.2021
Втора дата
Начална цена 98,022.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2121-1 и 2135-1 на 21.07.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121-1, 2135-1
Дървесен вид бк,яв,гбр,здб,бб
Едра 54 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 361 куб.м.
За огрев 742 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Всичко 1336 куб.м.