Процедури

Процедура № 5442 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 21.07.2021
Втора дата
Начална цена 115,640.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2123,№2124 и №2125
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,бл,трп,цер
Едра 1294 куб.м.
Средна 195 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 1322.88 куб.м.
За огрев 1249.1 куб.м.
ОЗМ 369.02 куб.м.
Всичко 4451 куб.м.