Процедури

Процедура № 5465 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 04.08.2021
Втора дата
Начална цена 172,777.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2123-2, 2119-1, 2118-1
Дървесен вид изгор, избк, цр, гбр, бк, дб
Едра 19 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 1004 куб.м.
За огрев 851 куб.м.
ОЗМ 452 куб.м.
Всичко 2463 куб.м.