Процедура № 5495 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 03.09.2021 17.09.2021 Процедури по ЗЛОД Конкурс Да се проведе конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл.9, ал.9, т. 1-6 от ЗЛОД, ловностопански комплекси: Сакар 1, Сакар 2 и Княжево, чиито граници са определени със заповед №РД 46-1465/14.08.2001г. на министъра на земеделието и горите, в района на дейност на териториално поделение "ДЛС Тополовград", в обхвата на ЮИДП ДП , гр.Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.